År2050FörväntasVärldensBefolkningUppgå至Nio Miljarder,Och DenÖkadePlaDlultaSerursernaKommer Ondvikligen AttKrävaen MerHållbarstadsplanering
Bambu UppfyllerMångaav kravenpåeletmiljövänligt材料。Forskarehållerdärförpåtatundersökaom det乌贼kunna fungera Kommersiellt Inom byggande。
Ävenomanvändningenav纽约州DesigntknologiÄrPåuppgångInombyggbranschensåBörjarVarjeProjektFortfarandePåSammaSätt:Med En Ritning。VadÄrKonstruktionsritningar,Och HurAnvänderMym吗?
Genom AttAnvändabim-program i ett byggprojekt Kan ManGöraLeveransen直到ETT Effektivt Samarbete SomFärdigställs我TID OCH Inom预算。BlueBeamFrågadeKyleMattinglyPåbartonMalowVarförJustHansFöretagAnvänderdensenasteversev versiveN av Tekniken:5D Bim。

prenumererapålubbeam内幕

engångimånadenfårdublubeamineidermedblogginnehåll,produktuppdateringar,användartips,webbinarier och mycket mer。